" Toniemy w informacjach, a cierpimy na głód wiedzy."
John Naisbitt, futurysta
MISJA | PRODUKTY | SIEDZIBA | BLOG  


e-mail
Wojciech MarchajFundacja MARCHAJ powstała w 2010 roku tuż po wielkim krachu na globalnych rynkach finansowych. W założeniu jest ośrodkiem badawczym, zajmującym się przekuwaniem dostępnej wiedzy na technologie użyteczne dla ludzi, w odróżnieniu jednak od większości firm działających na rynku, celem jej nie jest maksymalizacja zysku, a tworzenie projektów technicznie eleganckich, rewolucyjnych, wysokowydajnych, słowem technicznie doskonałych, lub po prostu pięknych. Za swoją działalność ośrodek pobiera od swoich beneficjentów wynagrodzenie pozwalające na jego funkcjonowanie na przyzwoitej stopie bytowej, tak to roboczo ujmijmy, gdyż intuicyjnie wyczuwamy, że maksymalizacja zysków w skali światowej nie może doprowadzić do niczego dobrego, poza zapełnieniem wysypisk śmieci i dewastacją wszystkiego naokoło.

Jesteśmy sklepem z zabawkami dla dużych dzieci, z natchnieniami dla marzycieli, filozofów, a przede wszystkim inżynierów, acz humanistów. Działamy w następującym ciągu przyczynowo skutkowym:

wiedza → innowacja → technologia → edukacja

a zatem produktem końcowym wytwarzanym przez nas jest wiedza, której namacalnym artefaktem może być prototyp, lecz nie musi, bo wystarcza nam tylko jej dogłębne zrozumienie przez naszego beneficjenta, który już samodzielnie zrobi z niej właściwy użytek.


Copyright © 2010 Wojciech Marchaj