Alternatywa na rynku paliwazaklęcie:

Czy możliwe jest, aby już nigdy, albo przynajmniej nie częściej niż raz na kwartał zajeżdżać na stację skarb... przepraszam benzynową? Zbyt piękne, by było prawdziwe? Niekoniecznie! Tematem tego krótkiego opracowania są moje osobiste poszukiwania alternatywnego źródła energii na potrzeby komunikacyjne, zakończone tym razem sukcesem. Efektem: realizacja dosyć starej (i, co ciekawe, pierwotnej!) koncepcji zasilania silnika Diesla roślinkami, którą to wałkowano swego czasu w klubie motorowym, do którego ongiś należałem. Postanowiłem odtworzyć testowane tam rozwiązania, tudzież dodać coś od siebie bogatszy o wiedzę zdobytą empirycznie.

Opracowanie to jest jest chronione prawami autorskimi i nie może być powielane w celach zarobkowych bez mojej zgody, natomiast można wykorzystać zgromadzoną tu wiedzę na własny użytek. W celu uzyskania dostępu skontaktuj się ze mną via e-mail.© Wojciech Marchaj 2005    Powered by Free Site Templates


Podoba Ci któraś z powyższych stron? Chciałbyś mieć podobną? Zrobię taką stronę dla Ciebie!