Literatura podstawowa
[1] A.E.Powell, Ciało eteryczne, InterArt DARTEX 1995
[2] A.E.Powell, Ciało astralne, InterArt DARTEX 1995
[3] A.E.Powell, Cało mentalne, InterArt TEDAR 1995
[4] A.E.Powell, Ciało przyczynowe, InterArt TEDAR 1995
[5] Ch.W.Leadbeater, Człowiek we wszechświecie, InterArt TEDAR 1995

Literatura uzupełniająca
[6] Wulfing von Rohr, Czego naprawdę nauczał Jezus, Limbus 1998
[7] Wacław Korabiewicz, Tajemnica młodości i śmierci Jezusa, Przedświt 1992
[8] J.A.S. (Józef Świtkowski), Nowoczesna Radża Joga - droga w światy nadzmysłowe, KOS 1997
[9] Annie Beasant, Potęga myśli, Borgis 1996
[10] Annie Beasant, Karma, Borgis 1999
[11] Annie Beasant, Myślokształty, Babilon II
[12] Ch.W.Leadbeater, Człowiek widzialny i niewidzialny, Aquarius
[13] Ch.W.Leadbeater, Jasnowidzenie, Babilon II
[14] Prentice Mulford, Przeciw Śmierci, Instytut Zdrowia i Ekologii w Krakowie 1991
[15] Sture Lonerstrand, Prawdziwa opowieść o reinkarnacji

Więcej lektur do pobrania z www.teozofia.org